در منطقه سیستان سر گر دانی است یعنی هیج تاثیر 1در صد بر در آمد کشاورز ندارد حال این که در همین کشور پاکستان برای هر ایالت نیاز ها و شا خص ها معین و مشخص شده است آری زمانی که در سیستان بر خی الگو ها نه مورد پذیرش کشاورز است نه جایگاهی در ارتباط با منطقه آیا وقت آن نرسیده پژ و هش های غیر مر تبط با منطقه سیستان تعطیل شود آیا وقت آن نرسیده که واقع گرا باشیم آیا وقت آن نرسیده دنبال اقدام و عملی باشیم که کشاورز سیستانی آن را بپسنددجرا خود را به بیراه ز د ه ایم چرا نمی خواهیم باور کنیم برای کشاورز کار نمی کنیم این صدای رسای کشاورز سیستانی است این فریاد عطش سو خته حلقوم کشاورز سیستانی است به اسم سیستان و کشاورز تحقیقات کاربردی و مورد نیاز منطقه را دنبال نمائید


ابادی (روستا ) در سیستان

داستان فروش باغچه محمد حسین نطاق نجفی نهور

بایک تحقیق معلوم شد 100 درصد

یک مثل زابلی داریم که

یک کسی مثل علی آزاد خواجه داد کشاورز تحصیل کرده

فاجعه مناطق محروم مثل سیستان

داستان چنگیز خان و مغولان توسط صیادا ن و دامداران سیستان

مردم باید هوشیار باشند و جراید و مسئولان به هیچ وجه حق اظهار نظر نادرست

کشاورز ,سیستان ,ها ,منطقه ,وقت ,سیستانی ,وقت آن ,آیا وقت ,کشاورز سیستانی ,آن نرسیده ,پژ و

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله GHOLAMPOUR52 یک پسرعاطفی مطالب اینترنتی مــن یک طلــبه ام هنر تبلیغات و گرافیک frektalegsib نوا بلاگ فروشگاه محصولات زناشویی مسترکاندوم وبلاگ علیرضا شیرازی